EU-palkinto Tampereelle ja myös Pispalan Moreenille

Euroopan komission myöntämä EU:n kulttuuriperintöpalkinto Europa Nostra on myönnetty ensimmäistä kertaa tamperelaiselle hankkeelle. Palkinto on kulttuuriperintöalan korkein kunnianosoitus Euroopassa. Palkinto myönnettiin Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti -toiminnalle, jossa myös Pispalan Moreeni on mukana. Yhdistys on adoptoinut kaksi kohdetta Pispalasta: vanhan pulteriaidan jäänteet sekä Punaisen tukkitien jalustan.

Adoptoi monumentti -toimintaa johdetaan Tampereen kaupungin Museokeskus Vapriikista. Toiminnan parissa on Pirkanmaalla jo yli 300 vapaaehtoista parillakymmenellä arvokkaalla kulttuuriperintöalueella.

– Palkinto on osoitettu myös kaikille adoptoijille heidän arvokkaassa työssään, toteaa maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Tuija-Liisa Soininen.

Uusimpia adoptoijia ovat olleet esim. Tampereella Kalkunvuoren päiväkoti ja 1-2. luokan oppilaat, jotka ovat ottaneet hoitoonsa osan Mustanvuoren 1. maailmansodan aikaista linnoitusvarustusta sekä luonnonsuojeluyhdistys Villi vyöhyke ry, joka ryhtyi alkuvuodesta vaalimaan Sastamalan Pentin rautakautista linnavuorta.

Pirkanmaan maakuntamuseo on kehittänyt Adoptoi monumentti -toimintaa v. 2008 lähtien, ensin skotlantilaisen esikuvan mukaan, sitten suomalaisten ja pirkanmaalaisten tarpeiden pohjalta. Vuodesta 2013 lähtien Adoptoi monumentti -toiminnassa on vaalittu myös rakennuksia, sellaisia kuin Annikin kivikioski, Käpylän puhelinkoppi ja Milavidan kellari Näsinpuistossa.

– Kansalaiset hoitavat kulttuuriperintökohteita ja kohentavat yhteistä ympäristöä. Museon ammattilaiset arkeologeineen, rakennustutkijoineen ja korjausneuvojineen tarjoavat apua. Tampereelta toiminta on levinnyt jo muualle Suomeen, muun muassa Keski-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle, kertoo Soininen.

Paikallisen kulttuuri-
perinnön vaalimista

Europa Nostran palkintoperusteissa todetaan, että Pirkanmaalta kummunnut adoptiotoiminta edustaa kestävää kehitystä, ja samankaltainen työ on mahdollista ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa.

– Adoptoi monumentti on luova tapa saada paikalliset asukkaat aktiivisesti mukaan paikallisen kulttuuriperinnön hoitoon ja vaalimiseen. Yhdistämällä vapaaehtoisten innostus ja ammattilaisten asiantuntemus on saatu vaatimattomasta budjetista huolimatta aikaan uskottava ja tehokas toimintamuoto, jolla on ollut merkittävä vaikutus, perustelee EU-raati palkintoa.

– Tämä palkinto on osoitettu kaikille toiminnassa mukana oleville ja kunnioittaa niitä suuria ponnistuksia, jotka he ovat tehneet edistäessään hyvää, aktiivista kansalaisuutta ja rohkaistessaan paikallisia yhteisöjä ottamaan omakseen kulttuuriperintöään.

Lisätietoja:

Vanhan Sirenin saunan kulmalla seisova Punaisen tukkitien jalusta saa keväällä 2016 opastetaulun.
Vanhan Sirenin saunan kulmalla Pispalan valtatien varrella nököttävä Punaisen tukkitien jalusta saa keväällä 2016 opastetaulun. Yläkuvassa Pulteriaidan viereen Tahmelaan pystytetty vastaava taulu.

Jari Niemelä
teksti ja kuvat