Santalahden kaavoitusta on syytä vielä muuttaa

Pispalan Moreenin ja Pispalan asukasyhdistyksen yhteinen mielipidekirjoitus Aamulehdessä 23.10. 2014:

  • Korkeiden talojen rakentaminen peittäisi maisemat Pispalasta Näsijärven suuntaan.
  • Osayleiskaavan määrittelemää asukaslukua on kasvatettu asemakaavassa roimasti.


Tampereen yhdyskuntalautakunnan kesäkuussa hyväksymästä Santalahden asemakaavaehdotuksesta voi olla montaa mieltä. Oikeansuuntaista on, että korkeista tornitaloista on luovuttu ja että alueelle tulee myös pientaloja.
Tulevassa rakentamisessa tulee pitäytyä Rantatiellä jo olemassa olevien kerrostalojen korkeudessa, jotta järvimaisemat Pispalan valtatieltä katsoen säilyvät. Asemakaavaehdotuksessa korkeimmat rakennukset ylittävät nyt jopa 3-4 kerroksella korkeuden, joka turvaisi kulttuurimaiseman säilymisen.

Pitäytyminen Santalahden poikkeuslupakorttelin korkeuksissa vastaisi voimassa olevia maakuntakaavaa ja osayleiskaavaa. Pispalan Moreeni, Pispalan asukasyhdistys ja Pispalan-Epilän kiinteistöyhdistys antoivat yhteisen lausuntonsa Santalahden kaavaluonnoksista 2012. Totesimme, että olemassa oleva rakennuskorkeus on riittävä eikä sitä tule ylittää uudisrakentamisessa.
– Tähän maisemaan sopii myös kohtuullisen korkuinen, vaihtelevasti rinteeseen porrastettu kerrostaloalue Santalahteen. Se kunnioittaisi näkymää Näsijärveltä ja Paasikiventieltä Pispalan ’palikkaleikkiin’. Kerroskorkeus tulisi rajata maksimissaan seitsemään ja rinteeseen maaston mukaan porrastaen niin, että Näsijärvi-maisema näkyy kauttaaltaan Pispalan valtatien tasolta katsottuna. Tämä ei tarkoita horisontin näkymistä pohjoisessa, vaan koko järven näkymistä, totesimme 2012.

Vuonna 2011 asukasyhdistys ja Moreeni tekivät aloitteen Pispalasta avautuvien järvimaisemien sisällyttämisestä valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien inventointiluetteloon. Ympäristöministeriön työryhmä on hyväksynyt Pispalan järvimaisemat luetteloon. Valtioneuvoston päätöksen jälkeen inventointiluettelo on lakisääteisesti otettava huomioon kaavoituksessa.
Hyvää hallintotapaa olisi vireillä olevan suojelun huomioiminen nyt, kun suojeluhallinnon työ on edennyt liki valmiiksi. Vajaa 10 vuotta sitten Santalahden alueen poistaminen Pispalan valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä (RKY) oli vasta vireillä, kun Santalahteen silloiselle Pispalan RKY-alueelle jo kaavoitettiin kerrostaloalue. Nyt tulee tehdä vastaava hallintoratkaisu, mutta toiseen suuntaan. Nykyisessä kaavaehdotuksessa valtakunnallisesti arvokkaiden maisemakohteiden inventointityö on sivuutettu ilman mitään mainintaa.

Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa Santalahden asukasluvuksi on kirjattu 1 800. Asemakaavassa tavoiteltava asukasluku on kasvatettu 2 360:een. Kaavan väljä kerrosala/asukas -mitoitus mahdollistaa jopa yli 3 000 asukasmäärän. Mielestämme alueelle ei mahdu tällaisia asukasmääriä kohtuullisen korkuisella rakentamisella eikä hyvillä palvelu- ja liikennejärjestelyillä.
Kaavaehdotuksessa on otettu linjaus viherkattojen puolesta. Tämä on kattomaisemien kannalta hyvä ja oleellinen ratkaisu. Se tulee siksi merkitä kaavaan sitovana määräyksenä.

Jari Niemelä
Pispalan Moreeni ry, pj.

Seija Haapamäki
Pispalan asukasyhdistys ry, pj.