Toiminta

Yhdistyksen toiminta

Pispalan Moreenin toiminta on paljolti samanlaista kuin muillakin kotiseutuyhdistyksillä. Otamme kantaa ja pyrimme vaikuttamaan Pispalaa koskeviin asioihin kuten asemakaavaan, teiden suunnitteluun, historiallisten rakennusten säilyttämiseen jne.

Jäsenille pyritään vuosittain järjestämään retkiä sekä koti- että ulkomaille ja teatterimatkoja eri kaupunkien teattereihin. Retkitoiminnan tehostamiseksi toivoisimme löytävämme toiminnasta kiinnostuneen henkilön.

Jäseneksi hyväksytään kaikki Pispalasta kiinnostuneet. Jäsenmaksu on 10 eur / vuosi. Ainaisjäsenmaksu on 60 eur.

Toimintasuunnitelma 2014 (hyväksytty 14.11. 2013)

KOTISEUTUYHDISTYS PISPALAN MOREENI RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

YLEISTÄ
Pispalan Moreeni ry jatkaa vuonna 2014 sääntöjensä ja vakiintuneiden periaatteiden pohjalta monipuolista kotiseututyötä aloitteellisena ja seudun erityispiirteitä sekä jäsenistönsä toiveita kunnioittaen. Puoluetoimintaan sekaantumatta järjestö toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin ja kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka haluavat edistää Pispalan ja koko Tampereen seutukunnan kehitystä, kulttuuria, viihtyisyyttä ja turvallisen elämisen pohjaa.
Aktiivinen toiminta ympäristön kehityksen ja muutoksen seuraamisessa ja siihen vaikuttamisessa luovat edelleen Pispalan Moreenille erinomaiset mahdollisuudet puolustaa kotiseutuaan arvostavien jäsentensä ja alueen kaikkien asukkaiden etua myös tulevaisuudessa.
Lisätukena työssämme ovat Suomen Kotiseutuliitto ja Hämeen Heimoliitto, joiden toimintaan osallistumme aktiivisena jäsenenä.

VUODEN 2014 TOIMINNAN KESKEISIÄ TAVOITTEITA
Yhdistyksemme osallistuu vuonna 2014 edelleen aktiivisesti Pispalan ja Santalahden alueen kaavoitukseen pyydettynä osallisena ja seuraa näiden alueiden liikennesuunnitelmia sekä rakennus- ja muita suunnitelmia ja ottaa niihin kantaa. Menossa olevien Pispalan ja Santalahden kaavoituksen osallisryhmiin kuuluu hallituksemme jäseniä. Lisäksi seuraamme alueemme ihmisten elinolojen kehitystä osallistumalla tarvittaessa esimerkiksi työllisyyttä tai kulttuurista tai taloudellista edistystä luoviin yhteistyöryhmiin.
Lauri Viita -museon ja Haulitehtaan kunnossapito vaativat edelleen suurta taloudellista tarkkuutta ja seurantaa sekä talkoovalmiuksia. Toiminnassamme niillä on keskeinen merkitys. Yhteistyö Lauri Viita -seuran kanssa jatkuu luonnollisesti tärkeänä osana toimintaa. Kehittämisyhteistyö Pispalan – Pyynikin Yrittäjät ry:n kanssa jatkuu.
Muuta kotiseutuyötä jatkamme entiseen tapaan. Suuntaamme retkiämme pääasiassa lähialueellemme Suomessa.
Yhdistyksen toimintaan halutaan mukaan uusia alueen kulttuuriperinteestä kiinnostuneita toimijoita. Uusia jaostoja ollaan valmiita perustamaan erilaisiin hankekokonaisuuksiin, ja niitä ollaan valmiita tukemaan.  Etenkin pyritään edistämään nuorten toimijoiden esiin tuomia hankkeita ja ideoita.
Tarkoitus on edelleen toimia myös 2014 yhteistyössä muiden pispalalaisten järjestöjen kanssa soveltuvin osin sekä järjestää tai osallistua tarpeen tullen kaupungin ja myös muiden tahojen kanssa erimuotoisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia jotka liittyvät toimenkuvaamme.

MUUT TAPAHTUMAT
Kokouksiin pyritään saamaan mielenkiintoisia ja uusia ohjelmia. Perinteisten laskiais-, joulujuhlien lisäksi pyritään järjestämään myös muunlaisia kiinnostavia tilaisuuksia. Wanhan Ajan markkinat ovat harkinnassa välivuoden jälkeen.  Uusien toimintamuotojen toteutusmahdollisuuksia mietitään, ja halukkaille ryhmille pyritään toiminnalliset mahdollisuudet järjestämään. Alustettuja keskusteluiltoja ajankohtaisista aiheista on ideoitu, ja niitä kaavaillaan jo ensi keväälle. Kotiseutukävelykierroksia eri teemojen pohjalta kehitetään edelleen.

TALOUS JA HALLINTO
Taloudenhoito pidetään entiseen tapaan tasapainoisella tasolla. Yhdistyksellä tulee riittämään edelleen suuria haasteita. Vanhoissa kiinteistöissä on osoittautunut usein tulevan yllättäviäkin korjaus- ja huoltotarpeita, joihin on varauduttava.

YHTEENVETO
Muutokset jatkuvat kannaksellamme ja Tampereella, kuten muuallakin yhteiskunnassamme. Liikenne ja Pispalan rakennuskannan säilyttäminen ja uudistuminen tulevat olemaan paljon esillä kaavoituskeskusteluissa. Santalahden kaavan valmistelussa painotetaan näkyvyyttä sekä ylärinteeltä alaspäin että alhaalta ylöspäin. Vaarana on, että alue rakennetaan liian massiivisesti ja että alueelle tulee liian korkeita rakennuksia.
Pispalan Moreeni uskoo kykenevänsä asiallisesti valvomaan jäsenkuntansa etua ja toimimaan muutenkin alueen kokonaiskehitystä edistäen. Uusia ajatuksia ja ideoita voivat Pispalan Moreenin jäsenet ja muutkin hallinnolle esittää.
Kehittäkäämme lähiympäristöä yhteistyöhengellä pyrkien etsimään ja ymmärtämään myös kehityksen ja muutoksen taustatekijöitä avoimin mielin. Jatkuvassa muutoksessa on ehkä silloin helpompi elää sitä seuraten ja pyrkien myös siihen harkiten vaikuttamaan. Näin voimme osaltamme kantaa vastuuta huomisesta.

PISPALAN MOREENI RY:N HALLITUS