Toiminta

Yhdistyksen toiminta

Pispalan Moreenin toiminta on kotiseututoimintaa. Pispalan Moreeni ry:lle Pispala on sydämen asia.

Meille Pispalan Moreeni ry:ssä tärkeitä asioita ovat:

  • herättää kotiseutuharrastusta ja -rakkautta Pispalaa kohtaan.
  • Vaalia Pispalan menneisyyttä ja tehdä sitä tunnetuksi .
  •  edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä Pispalassa.​
“Kaikki mitä tapahtuu, tapahtuu Pispalassa”
  • Otamme puoluepoliittisesti riippumattomina kantaa ja pyrimme vaikuttamaan Pispalaa koskeviin asioihin kuten asemakaavaan, teiden suunnitteluun, historiallisten rakennusten säilyttämiseen.
  • Jäsenille pyritään vuosittain järjestämään retkiä sekä koti- että ulkomaille ja teatterimatkoja eri kaupunkien teattereihin.

Jäseneksi hyväksytään kaikki Pispalasta kiinnostuneet. Jäsenmaksu on 10 eur / vuosi. Ainaisjäsenmaksu on 60 eur.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

YLEISTÄ

Pispalan Moreeni ry jatkaa vuonna 2019 sääntöjensä ja vakiintuneiden periaatteiden pohjalta monipuolista kotiseututyötä aloitteellisena ja seudun erityispiirteitä sekä jäsenistönsä toiveita kunnioittaen. Puoluetoimintaan sekaantumatta järjestö toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin ja kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka haluavat edistää Pispalan ja koko Tampereen seutukunnan kehitystä, kulttuuria, viihtyisyyttä ja turvallisen elämisen pohjaa.

Aktiivinen toiminta ympäristön kehityksen ja muutoksen seuraamisessa ja siihen vaikuttaminen laajan yhteysverkoston kanssa luovat edelleen Pispalan Moreenille erinomaiset mahdollisuudet puolustaa kotiseutuaan arvostavien jäsentensä ja alueen kaikkien asukkaiden etua myös tulevaisuudessa.
Lisätukena työssämme ovat Suomen Kotiseutuliitto, jonka toimintaan osallistumme  jäsenenä.

VUODEN 2019 TOIMINNAN KESKEISIÄ TAVOITTEITA

Yhdistyksemme osallistuu vuonna 2019 edelleen aktiivisesti Pispalan kaavoitukseen pyydettynä osallisena ja seuraa alueen  liikennesuunnitelmia sekä rakennus- ja muita suunnitelmia ja ottaa niihin kantaa.  Lisäksi seuraamme alueemme ihmisten elinolojen kehitystä osallistumalla tarvittaessa esimerkiksi työllisyyttä tai kulttuurista tai taloudellista edistystä luoviin yhteistyöryhmiin.

Lauri Viita -museon ja Haulitehtaan kunnossapito vaativat edelleen suurta taloudellista tarkkuutta ja seurantaa sekä talkoovalmiuksia. Toiminnassamme niillä on keskeinen merkitys. Yhteistyö Lauri Viita -seuran kanssa jatkuu luonnollisesti tärkeänä osana toimintaa. Kehittämisyhteistyö Pispalan – Pyynikin Yrittäjät ry:n kanssa jatkuu.
Muuta kotiseutuyötä jatkamme entiseen tapaan. Suuntaamme retkiämme pääasiassa lähialueellemme Suomessa.

Pyrimme kehittämään jäsenrekisteritietoja niin että myös nopeasti eteen tulevissa asioissa saamme yhteyden jäsenistöön ilman suuria kuluja. Tekstiviestinumeroverkosto lienee käyttökelpoisin menetelmä.

Yhdistyksen toimintaan halutaan mukaan uusia alueen kulttuuriperinteestä kiinnostuneita toimijoita. Uusia jaostoja ollaan valmiita perustamaan erilaisiin hankekokonaisuuksiin, ja niitä ollaan valmiita tukemaan.  Etenkin pyritään edistämään nuorten toimijoiden esiin tuomia hankkeita ja ideoita.

Pyrimme määrittelemään toimintamme päätavoitteet sekä uudet linjaukset niiden toteuttamiseksi.

Tarkoitus on edelleen toimia myös 2019 yhteistyössä muiden pispalalaisten järjestöjen

kanssa soveltuvin osin sekä järjestää tai osallistua tarpeen tullen kaupungin ja

myös muiden tahojen kanssa erimuotoisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia jotka

liittyvät toimenkuvaamme.

Toimimme myös alueemme pusikoitumisen torjumiseksi yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Adoptoitujen Monumenttien hoito ja ylläpito jatkuvat, ja uusia kohteita harkitaan.

MUUT TAPAHTUMAT

Kokouksiin pyritään saamaan mielenkiintoisia ja uusia ohjelmia. Perinteisten joulujuhlien lisäksi elvytetään lasten joulutapahtumaa ja joulumarkkinoita sekä pyritään järjestämään myös muunlaisia kiinnostavia tilaisuuksia kuten musiikkitapahtumia ja myyjäisiä.  Uusien toimintamuotojen toteutusmahdollisuuksia mietitään, ja halukkaille ryhmille pyritään toiminnalliset mahdollisuudet järjestämään. Alustettuja keskusteluiltoja ajankohtaisista aiheista on ideoitu. Kotiseutukävelykierroksia eri teemojen pohjalta kehitetään edelleen. Samoin muita kotiseutumme kulttuuritapahtumia. Pispalan markkinoita pyritään herättämään henkiin kynttiläpäiväviikonlopun verkostotapahtumana.

TALOUS JA HALLINTO     

Taloudenhoito pidetään entiseen tapaan tasapainoisella tasolla. Yhdistyksellä tulee riittämään edelleen suuria haasteita. Vanhoissa kiinteistöissä on osoittautunut usein tulevan yllättäviäkin korjaus- ja huoltotarpeita, joihin on varauduttava.

YHTEENVETO

Muutokset jatkuvat kannaksellamme ja Tampereella, kuten muuallakin yhteiskunnassamme. Liikenne ja Pispalan rakennuskannan säilyttäminen ja uudistuminen ovat paljon esillä kaavoituskeskusteluissa. Santalahden kaavan rakennussuunnittelun käynnistyessä sekä muiden suunnitteluprojektien yhteydessä pyrimme valppauteen.

Pispalan Moreeni uskoo kykenevänsä asiallisesti valvomaan jäsenkuntansa etua ja toimimaan muutenkin alueen kokonaiskehitystä edistäen. Uusia ajatuksia ja ideoita voivat Pispalan Moreenin jäsenet ja muutkin yhdistyksen hallinnolle esittää.

Kehittäkäämme lähiympäristöä yhteistyöhengellä pyrkien etsimään ja ymmärtämään myös kehityksen ja muutoksen taustatekijöitä avoimin mielin. Jatkuvassa muutoksessa on ehkä silloin helpompi elää sitä seuraten ja pyrkien myös siihen harkiten vaikuttamaan. Näin voimme osaltamme kantaa vastuuta huomisesta.

PISPALAN MOREENI RY:N HALLITUS