Tunnustuksia

Moreenille Teollisuusperinteen seuran tunnustus

Teollisuusperinteen seura myönsi 30. marraskuuta 2011 Pispala Moreeni ry:lle kunniamaininnan esimerkillisestä työstä teollisuusperinnön vaalimisessa. Seuran sivuilla todetaan 2.12.2011:

Tamperelainen kotiseutuyhdistys Pispalan Moreeni ry on muun kotiseututyön ohella vaalinut alueensa teollisuusperintöä kunnostamalla Pispalan haulitehtaan tiilisen tehdasrakennuksen kokous- ja juhlatilaksi talkoovoimin ja ylläpitämällä sitä. 1900-luvun alussa toimintansa aloittaneeseen tehtaaseen kuului myös teräsrakenteinen vuonna 1908 rakennettu 55 metriä korkea haulitorni, josta on muodostunut maamerkki Pispalanharjun pohjoisrinteelle. Haulitorni on kansainvälisestikin ainutlaatuinen teollisuuden muistomerkki.

Haulien valmistus vaati erityistä teknologiaa ja sitä harjoittivat Suomessa vain muutamat toimijat. Tehdasvalmisteiset patruunat valtasivat hiljalleen alaa ja viimeiset lyijypisarat pudotettiin tehtaan tornista vuonna 1972. Seuraavana vuonna kaupunki osti rakennukset ja haulitehdas toimi kauan varastona. Pispalan Moreeni korjasi rakennukset 1990-luvulla.

Yhdistys on varustanut tilat kokous- ja juhlatilaisuuksissa tarvittavin varustein, ylläpitää niitä ja vuokraa tiloja yksityisille ja yhteisöille. Näin osa vähemmän tunnettua, mutta merkittävää Tampereen teollista historiaa on säilynyt ja on yleisessä käytössä.